Informatie financiële tegemoetkoming werkgevers vernieuwd

Het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is onlangs vernieuwd. In dit document staat informatie over verschillende (financiële) regelingen en voordelen bij het in dienst nemen en houden van medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hieronder vallen het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Een aantal aspecten is nu opgehelderd, zoals de exacte voorwaarden waar de medewerker aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordeel.

Voorwaarden loonkostenvoordeel

Er zijn verschillende loonkostenvoordelen. Zo kunt u LKV aanvragen voor een oudere werknemer, een arbeidsgehandicapte werknemer, herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer en werknemers die ‘scholingsbelemmerd’ zijn of onder de doelgroep banenafspraak vallen. Voor iedere categorie gelden verschillende voorwaarden. Het LKV dat u ontvangt, hangt dus af van de doelgroep waartoe de werknemer behoort. Zo krijgt u voor een medewerker die onder de doelgroep banenafspraak valt € 1,01 LKV per verloond uur met een maximum van € 2.000 per kalenderjaar, en voor een werknemer van 56 en ouder € 3,05 LKV per verloond uur met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar.

Het kennisdocument vindt u op de website van Rijksoverheid.

Reacties

Plaats een reactie