Nieuwe rol voor Inspectie SZW in aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

Inspectie SZW wordt verantwoordelijk voor toezicht en handhaving over de aanwezigheid van voldoende waarborgen in het wervings- en selectiebeleid van werkgevers om discriminatie tegen te gaan. Het doel hiervan is het tegengaan en voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie in het werving- en selectieproces. Op dit moment heeft Inspectie SZW al een rol in het toezichthouden op de aanwezigheid van beleid om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Deze uitbreiding van de taken van Inspectie moet wettelijk worden vastgelegd, hoogstwaarschijnlijk betekent dit een wijziging van de Arbowet. Zo bleek afgelopen week uit een Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark. Wanneer de wetswijziging in zal gaan, is nog niet bekend.

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

De uitbreiding van de rol Van Inspectie SZW is onderdeel van het implementatieplan ter uitwerking van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie. Het actieplan bestaat uit drie pijlers:

  1. toezicht en handhaving;
  2. onderzoek en instrumenten;
  3. kennis en bewustwording.

Naast het toezicht en de handhaving van Inspectie SZW zal ook worden ingezet op campagnes en bijeenkomsten om meer bewustzijn te creëren bij werkgevers, personeelsfunctionarissen en ondernemingsraadsleden. Bij ‘instrumenten’ kunt u denken aan mystery guests en mystery calls, die op dit moment ook al door Inspectie worden ingezet. Daarnaast onderzoekt Van Ark de mogelijkheid van het openbaar maken van inspectiegegevens.

Reacties

Plaats een reactie