Rechter steekt stokje voor ontlopen transitievergoeding met slapend dienstverband

Een terminaal zieke arts stapte naar de rechter, omdat zijn werkgever weigerde zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en de daarmee gepaard gaande transitievergoeding uit te betalen. De gezondheidsinstelling had de arts twee jaar doorbetaald tijdens zijn ziekte, zoals de wet bepaalt. Om het uitbetalen van de transitievergoeding van € 144.659 te ontlopen, hield de werkgever de zieke werknemer aan met een zogeheten ’slapend dienstverband’. Dit is niet de bedoeling, zo bepaalde het Scheidsgerecht Gezondheidszorg onlangs. De werkgever moet het dienstverband beëindigen en de werknemer zijn transitievergoeding betalen.


Slapende dienstverbanden


Deze zaak is geen uitzondering. Het gebeurt vaker dat werkgevers zieke medewerkers weigeren te ontslaan na twee jaar, zodat ze geen transitievergoeding hoeven te betalen. Deze slapende dienstverbanden brengen de zieke medewerkers in een lastig parket, omdat zij geen recht meer hebben op loon na twee jaar ziekte, maar ook niet de wettelijk verplichte ontslagvergoeding ontvangen; ze zijn op papier nog steeds werknemer. Als werknemers zelf ontslag zouden nemen na twee jaar, verliezen ze het recht op de transitievergoeding. Werkgevers beschouwen het betalen van een transitievergoeding als een extra financiële last, omdat ze hiervoor ook al twee jaar lang het loon van de medewerker, die geen arbeid kon uitvoeren, hebben moeten doorbetalen.

Financiële compensatie langdurig zieke medewerkers


Vanaf 2020 krijgen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie. De Wet compensatie transitievergoeding, die dit regelt, is bedoeld om de slapende dienstverbanden te voorkomen en werkgevers tegemoet te komen wat betreft de hoge kosten bij langdurig zieke werknemers.

Compensatie aanvragen?


U kunt deze compensatie bij het UWV aanvragen vanaf 1 april 2020. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Dus ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding heeft betaald, wordt u gecompenseerd. Zorg er wel voor dat u de administratie hierover goed op orde heeft.

Haken en ogen re-integratie


De compensatieregeling is nog niet ideaal, aldus Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, in een artikel in de Volkskrant over dit onderwerp. Ten eerste mist de drijfveer voor de zieke medewerker om mee te werken aan re-integratie als hij na twee jaar toch de volledige transitievergoeding ontvang. Ten tweede heeft de werkgever ook niet veel baat bij het meewerken aan de re-integratie als hij de medewerker in een andere positie met een lager salaris weet te plaatsen. Dan maakt de medewerker namelijk nog steeds aanspraak op een transitievergoeding, aldus de hoogleraar.

Reacties

Plaats een reactie