Focus van HR op privacy van korte duur

Een jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft HR nauwelijks nog oog voor privacy en databeveiliging. Vorig jaar, toen de nieuwe privacywetgeving werd ingevoerd, was dit nog prioriteit nummer één. Naar verwachting staat het thema binnenkort niet eens meer in de top 10 op de ranglijst van belangrijkste beleidsthema’s voor HR-professionals in 2019. Dat terwijl de helft van de HR-professionals vreest voor een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo bleek onlangs uit het HR Trendonderzoek.

Privacybeleid onder de loep?
Breng goed in kaart welke gegevens uw organisatie allemaal verwerkt en met welk doel. Inventariseer waar deze gegevens vandaan komen en met wie u ze deelt. U heeft een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat u moet kunnen aantonen dat u zich houdt aan de regels onder de AVG. Gebruik hiervoor een verwerkingsregister. Een verwerkingsregister is niet voor alle organisaties verplicht, maar om er zeker van te zijn dat uw organisatie voldoet aan de wetgeving, kunt u er het best voor kiezen sowieso een verwerkingsregister bij te houden. Dit register moet u kunnen overhandigen aan de Autoriteit persoonsgegevens (AP) als zij hier om vragen.

Het HR Trendonderzoek
Het HR Trendonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar de stand van HR. Het onderzoek is een initiatief van Performa, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot en mede mogelijk gemaakt door AFAS.

Reacties

Plaats een reactie