Pamflet schuldhulpverlening

NVVK, de MOgroep, Divosa en de VNG hebben een pamflet opgesteld om schulden en armoede effectiever te bestrijden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Wetgeving (SZW) heeft dit pamflet aangeboden gekregen. De organisaties zijn niet tevreden over het huidige stelsel van de regelgeving omtrent schuldhulpverlening. Waarom zijn ze niet tevreden? Het is onwerkbaar en niet efficiënt, aldus deze sociale organisaties.

Huidige stelsel
In het pamflet geven de organisaties aan dat het huidige stelsel van schuldhulpverlening niet werkt. Ten eerste kunnen de gemeentes het werk niet aan en ten tweede is de overheid een van de schuldeisers die als eerste op de stoep staat. Mensen belanden vaak in de schuldsanering, omdat ze de vorderingen van overheidsinstanties niet kunnen betalen, aldus het pamflet. Ook is het budget van gemeenten voor schuldhulpverlening niet toereikend, uit onderzoek van Divosa blijkt dat de uitgaven aan bewindvoering en voor vluchtelingen toeneemt en dat andere kostenposten nauwelijks gedaald zijn.

Vereenvoudiging en budget
De NVVK, MOgroep, VNG en Divosa vragen de overheid in het pamflet gezamenlijk om meer budget voor beschermingsbewind en bijzondere bijstand. Ook willen de organisaties dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om een rechter te adviseren als er een aanvraag voor beschermingsbewind gedaan wordt. Andere maatregelen die de organisaties voorstellen, zijn het afschaffen van de bronheffing en het vereenvoudigen van de beslagvrije voet. Toch is voorkomen beter dan genezen. De aanbieders van het pamflet geven aan dat onderwijsprogramma’s en vereenvoudiging van toeslagen en inkomensvoorzieningen een belangrijke stap in de goede richting is.

Meer lezen? Download Naar-een-betere-aanpak.pdf

Reacties

Plaats een reactie