Vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk

Het kabinet heeft een uitwerkingsakkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin maatregelen zijn uitgewerkt om de participatie van vluchtelingen in de samenleving te verbeteren. Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning krijgen begeleiding om vrijwilligerswerk te zoeken, en vergunningshouders worden zo vroeg mogelijk gescreend op scholings- en arbeidskansen.

Forse investering
In totaal heeft het kabinet ruim 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit uitwerkingsakkoord. Een groot deel hiervan, 140 miljoen euro, wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten voor integratie en participatie van vluchtelingen. Ook wordt er fors geïnvesteerd in (taal)onderwijs en cursussen over de Nederlandse samenwerking. Met de investering hoopt het kabinet de druk op sociale voorzieningen door het grote aantal vluchtelingen te beperken.

Multigetalenteerde arbeidsprofessionals
Vluchtelingen die in Nederland terecht komen, bevinden zich in een land waarvan ze de taal en cultuur niet kennen. Het heeft tijd nodig om weer een leven op te bouwen en aan de nieuwe omgeving te wennen, tegelijkertijd wordt wel van ze verwacht dat ze zo snel mogelijk aan het werk gaan. Er ontstaat dus een grote vraag naar arbeidsmarktprofessionals met een brede culturele oriëntatie. De loopbaancoach die meertalig is en ervaring heeft in het werken met mensen met diverse achtergronden gaat het druk krijgen!

Reacties

Plaats een reactie