Dalende werkloosheid 55-plussers

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 58 duizend minder werklozen dan een jaar geleden, zo meldt het CBS. Ook de werkloosheid onder 55-plussers is lager dan een jaar geleden. Wel blijft langdurige werkloosheid nog voornamelijk een probleem van de oudere werkloze.

Langdurig werkloos
Ongeveer 40 procent van de werklozen is langdurig werkloos, dat wil zeggen: 12 maanden of langer. Onder de 55-plussers is maar liefst 70% langdurig werkloos. Dat percentage is fors hoger dan de werkloosheid in de leeftijdsgroep 45-45 jaar, namelijk 53%.

Jongeren snel aan het werk
Jonge werklozen vinden het snelst werk. Ruim een derde van de jongeren tot 25 jaar die in het eerste kwartaal werkloos was, vond binnen drie maanden betaald werk.

Reacties

Plaats een reactie