Meer aandacht voor langdurig werklozen

Door de vele bezuinigingen op re-integratie hebben veel langdurig werklozen de afgelopen jaren niet voldoende steun en aandacht gekregen van uitkeringsinstantie UWV. Eerder dit jaar beloofde minister Asscher al 12 miljoen aan het UWV om meer aandacht te kunnen besteden aan deze groep mensen. De komende tijd zal de focus liggen op meer contactmomenten en meer herkeuringen.

Achterstand
UWV heeft een flinke achterstand opgebouwd. Omdat er te weinig keuringsartsen zijn, ontvangt bijna de helft van de arbeidsongeschikten geen dienstverlening. Ongeveer 20% van de mensen die nu een uitkering ontvangen, blijkt bij herkeuring hier geen recht op te hebben. Van Pelt, voorzitter van Novag, de beroepsorganisatie van verzekeringsartsen bij UWV, beweert dat 150.000 arbeidsongeschikten een herkeuring moeten krijgen. Als zijn inschatting klopt, zullen zo’n 30.000 mensen weer naar werk begeleid moeten worden.

Reacties

Plaats een reactie