Trefwoord: Re-integratie

Kwaliteit arbodienst verantwoordelijkheid werkgever

08-11-2017

De werkgever van een printmedewerker volgde het advies van de bedrijfsarts en bleek tóch onvoldoende re-integratie-inspanningen te hebben verricht. De medewerker van de printkamer viel uit van werk door klachten aan het bewegingsapparaat. …

Ontslag op staande voet tijdens re-integratie heikele zaak

19-04-2017

Een medewerker ontslaan op staande voet is onder gewone omstandigheden al niet eenvoudig. Maar iemand op staande voet ontslaan tijdens een lastig re-integratietraject is nog lastiger. Zo bleek uit uitspraak van de kantonrechter …

Baan met bijstand wederom onder vuur

05-04-2017

Bemiddelaar Flextensie ligt nu ook in de Tweede Kamer onder vuur. Bijstandsgerechtigden worden via deze bemiddelaar aan het werk gezet tegen een tarief van minimaal 12 euro per uur. De bijstandsgerechtigde krijgt hiervan …

Gemeenten mogen experimenteren met Participatiewet

08-03-2017

Vanaf 1 april krijgen gemeenten meer ruimte met de uitvoering van de Participatiewet. Ze kunnen voorstellen indienen om te experimenteren met de arbeids- en re-integratieverplichtingen en met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit …

Rol re-integratiespecialist bij ziekte cruciaal

08-02-2017

Onvoldoende meewerken aan re-integratie bij ziekte blijft niet onbestraft. Dat geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. De vraag: ‘Wordt er voldaan aan de re-integratieplichten?’ staat hierbij centraal. Zo blijkt uit …

160 miljoen voor ondersteuning werklozen

23-09-2016

In 2017 wordt er flink geïnvesteerd in ondersteuning aan werkzoekenden. Zo wordt het budget voor WW-dienstverlening van het UWV verhoogd tot 160 miljoen euro. Ook is er geld vrijgemaakt voor scholing, omscholing en …

Overstapberoepen in kaart gebracht

02-08-2016

Alhoewel de werkloosheidscijfers van de afgelopen maanden niet teleurstellend zijn, zijn er een aantal beroepen waarin de werkgelegenheid blijft dalen. Het UWV onderzoekt voor enkele van dit soort beroepen wat de mogelijke alternatieven …