Baan met bijstand wederom onder vuur

Bemiddelaar Flextensie ligt nu ook in de Tweede Kamer onder vuur. Bijstandsgerechtigden worden via deze bemiddelaar aan het werk gezet tegen een tarief van minimaal 12 euro per uur. De bijstandsgerechtigde krijgt hiervan slechts twee euro per uur bovenop de uitkering. De overige tien euro wordt verdeeld tussen de gemeente en Flextensie. Een juiste tegenprestatie en re-integratieinstrument? Daar is niet iedereen het mee eens. In de Tweede Kamer werden onlangs kritische vragen gesteld over deze dubieuze constructie.

Maas in de wet?

Flextensie heeft een maas in de Participatiewet gevonden. Uitkeringsgerechtigden kunnen met behoud van uitkering via de bemiddelaar aan de slag gaan, zo lang ze niet te veel bijverdienen. Aangezien er geen sprake is van werknemers, maar van mensen met een inkomensvoorzienig die werken met behoud van uitkering, hoeft er geen loon te worden betaald en zijn werkgevers niet aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Meer dan vijftig gemeenten maken gebruik van de diensten van Flextensie. In de Participatiewet zijn voor het zogeheten re-integratieinstrument wel een aantal beperkingen gesteld. Zo mag er alleen op tijdelijke basis gebruik van gemaakt worden, ook mag de gemeente niet de arbeidsmarkt verstoren. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van het vervangen van een arbeidsplek. De gemeenten die gebruik maken van dit zogeheten instrument, dienen hierop toe te zien. Jetta Klijnsma, demissionair Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft nu aangegeven nader onderzoek te doen naar de invulling die gemeenten aan het instrument geven.

Reacties

Plaats een reactie