Arbeidsrecht

Ook transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

26-09-2018

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden bij gedeeltelijk ontslag, dan kan de medewerker aanspraak maken op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zo bleek onlangs uit …

Ontslag op staande voet tijdens re-integratie heikele zaak

19-04-2017

Een medewerker ontslaan op staande voet is onder gewone omstandigheden al niet eenvoudig. Maar iemand op staande voet ontslaan tijdens een lastig re-integratietraject is nog lastiger. Zo bleek uit uitspraak van de kantonrechter …

Gaat nieuw kabinet straks alle arbeidswetten weer wijzigen?

22-03-2017

De uitslag van de verkiezingen afgelopen woensdag heeft ongetwijfeld gevolgen voor de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit. Zo wil de VVD, als grootste partij van Nederland, de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine organisaties terugbrengen van …

Ontslag op staande voet door ‘sweethearting’

09-02-2016

Bij sweethearting geeft personeel goederen gratis of met hoge korting weg aan familie en vrienden. Het is een groeiend probleem en kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks zo’n 60 miljoen euro. Dat is een …

Opvolger VAR een feit!

05-02-2016

Op 2 februari heeft de Eerste kamer definitief ingestemd met de opvolger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Op 1 mei treedt deze wet in werking. Wel heeft staatssecretaris Wiebes …

Door Wwz moeilijker om werknemers te ontslaan

17-11-2015

Uit de eerste vijftig uitspraken van de rechter in het kader van de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijkt dat het moeilijker is voor een werkgever een werknemer te ontslaan. Bijna 60% van …

Vergroot sociale zekerheid zzp’ers!

11-11-2015

Het aantal zzp’ers in Nederland is de laatste tien jaar met bijna 50% toegenomen. Nederland telt inmiddels 800.000 fulltime zzp’ers en 600.000 parttime zzp’ers. Dat is een stijging van bijna 50% over de …