Re-integratie

Geplande bezuiniging WIA teruggedraaid

16-01-2019

Een aantal geplande maatregelen uit het Regeerakkoord die ervoor moesten zorgen dat medewerkers na ziekte weer sneller zouden terugkeren naar de werkvloer, is teruggedraaid. Zo zou de hoogte van de uitkering en systematiek …

Koolmees komt terug op maatregel verkorting loondoorbetaling

14-03-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt terug op de in het Regeerakkoord vastgelegde plannen om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) te verkorten van twee naar …

Nieuwe informatie over beschut werk beschikbaar

14-03-2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het kennisdocument over beschut werk geactualiseerd. Beschut werk is een instrument dat expliciet in de Participatiewet is opgenomen. Het betreft werk in een beschutte …

Quotumheffing gedeactiveerd bij voldoende banen voor arbeidsbeperkten

28-02-2018

Als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het quotum voor de banenafspraak gedeactiveerd. Bovendien hoeven werkgevers die niet voldoende banen hebben gecreëerd pas een jaar na de …

Onvoldoende steun op de werkvloer voor ex-kankerpatiënten

31-01-2018

Werkgevers, collega’s en leidinggevenden hebben onvoldoende begrip voor medewerkers die kanker hebben gehad. (Ex-)kankerpatiënten hebben last van late gevolgen van kanker, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en een verminderde lichamelijke conditie. Hierdoor voelen ze zich …

Streng Rotterdams beleid bijstandsgerechtigden succesvol

17-01-2018

De Gemeente Rotterdam hielp het afgelopen jaar ruim 15.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan. Dat is meer dan de 12.000 die het stadsbestuur van tevoren tot doelstelling had. Rotterdam is hiermee ook …

Gratis brochure Arbowet, privacywetgeving & re-integratie

08-11-2017

In de brochure ‘De vernieuwde Arbowet’ staan alle regels omtrent privacywetgeving en het verwerken van gegevens van werknemers in het kader van de ziekmelding of het re-integratieproces. Zo mag u alleen werkafspraken vastleggen …