Re-integratie

Transitievergoeding langdurig zieken op losse schroeven

05-04-2017

De Raad van State adviseert het kabinet de beoogde compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding bij langdurig zieken te heroverwegen. De reden is dat de regeling te duur wordt. De compensatie wordt gefinancierd …

Gemeente verdient aan werkende bijstandsgerechtigde

08-02-2017

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 verrichten steeds meer bijstandsgerechtigden werkzaamheden in ruil voor een uitkering; de veelbesproken ‘tegenprestatie’. Dankzij een nieuwe constructie die het bedrijf Flextensie gemeenten biedt, levert deze …

Rol re-integratiespecialist bij ziekte cruciaal

08-02-2017

Onvoldoende meewerken aan re-integratie bij ziekte blijft niet onbestraft. Dat geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. De vraag: ‘Wordt er voldaan aan de re-integratieplichten?’ staat hierbij centraal. Zo blijkt uit …

Zelf werknemer plaatsen in doelgroepregister zonder UWV

04-01-2017

Sinds 1 januari is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat u niet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. …

Bereken de nieuwe loonkostensubsidie Participatiewet

04-01-2017

Het wordt een stuk gemakkelijker de loonkostensubsidie te berekenen voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen. Tot nu toe was het functieloon een van de grondslagen voor de subsidie, nu …

UWV betaalt loon zieke werknemer met beperking

04-01-2017

Met ingang van het nieuwe jaar hoeft een werkgever nooit meer loon door te betalen voor zieke werknemers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister. Tot nu toe was er een zogenaamde no-risk polis …

Psychiatrische aandoening? Hulp bij re-integratie!

31-05-2016

GGZ Nederland en het UWV gaan samenwerken om meer mensen met een psychiatrische aandoening naar werk te begeleiden. Hier wordt 20 miljoen euro subsidie voor beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar. …