Arbeidsmarkt

Maatregelen nodig tegen segmentatie arbeidsmarkt

03-07-2019

De verschillen in inkomsten en sociale bescherming bij baanverlies tussen hoog opgeleide, welvarende werkenden aan de ene kant, en laag opgeleide werkenden aan de andere kant worden steeds groter. Regulering van arbeid is …

Raad van State: nieuwe arbeidsrecht weinig kansrijk

07-11-2018

Alhoewel de ministerraad akkoord is gegaan met een aantal ingrijpende aanpassingen in het ontslagrecht, is de Raad van State (RvS) kritisch. In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan maatregelen die het …

Meer variatie in werk van zzp’ers dan van werknemers

16-10-2018

Ruim 80% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) beschouwt zijn werk vaak of altijd als gevarieerd. Van de vaste werknemers in Nederland is dit 70% en bij mensen met een flexibele arbeidsrelatie is …

Dalende trend vaste contracten niet gekeerd

18-07-2018

Ondanks de stijging van zowel het aantal vaste banen als het aantal tijdelijke contracten het afgelopen jaar, is de dalende trend van het aandeel vaste arbeidscontracten op het totaal aantal werkenden in de …

60% van de HR-professionals worstelt met behoud personeel

20-06-2018

Het aantal organisaties die moeite hebben om bestaand personeel vast te houden is het afgelopen jaar sterk gestegen. In 2017 was dit nog zo’n 40%, dit jaar is dit percentage opgelopen tot 60%. …

Aantal ongevalsonderzoeken Inspectie SZW sterk gestegen

25-04-2018

Het aantal bij Inspectie SZW gemelde ongevalsonderzoeken is in 2017 gestegen met 12% naar maar liefst 4.250. Vooral in de sectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag is het risico op een …

Bijna 50% van intercedenten werkt mee aan discriminatoir verzoek werkgever

14-02-2018

Maar liefst 47% van de Nederlandse uitzendbureaus is bereid in het selectieproces rekening te houden met de wens van de opdrachtgever om bepaalde nationaliteiten uit te sluiten. Zo bleek onlangs uit onderzoek van …