Koolmees komt terug op maatregel verkorting loondoorbetaling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt terug op de in het Regeerakkoord vastgelegde plannen om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) te verkorten van twee naar een jaar. Deze verkorting van de loondoorbetalingsperiode was bedoeld om het MKB te stimuleren weer meer mensen in vaste dienst te nemen. Organisatie MKB-Nederland heeft tijdens een bezoek aan Koolmees aangegeven dat het voorstel juist onvoordelig uitpakt voor kleine werkgevers. De re-integratieplicht voor zieke werknemers ligt immers volledig op de schouders van de ondernemers, aldus MKB Nederland.

Te grote last op schouders kleine werkgevers

In plaats van de kleine werkgevers zelf, zou het UWV verantwoordelijk worden voor de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar, zo staat in het Regeerakkoord. De collectieve kosten van dit tweede ziektejaar, zouden echter wél betaald worden door de kleine werkgevers middels een uniforme lastendekkende premie. MKB-Nederland vindt dat de regeling effectief én goedkoper moet zijn en dat de loondoorbetaling en re-integratielast voor kleine ondernemers moeten worden teruggebracht tot drie maanden.

Verhaal zonder einde?

Koolmees gaf aan in zijn reactie dat als kleine werkgevers vinden dat de afspraken uit het Regeerakkoord het doel -meer werknemers in vaste dienst- niet bereiken, hij daar voor open staat: ‘De loondoorbetaling is een ingewikkeld onderwerp, en het is goed dat we hierover in gesprek zijn.’ Voorlopig hoeft u nog geen uitgekristalliseerde plannen te verwachten, het gesprek met sociale partners wordt voortgezet.

Reacties

Plaats een reactie