Ontslag op staande voet door ‘sweethearting’

Bij sweethearting geeft personeel goederen gratis of met hoge korting weg aan familie en vrienden. Het is een groeiend probleem en kost de Nederlandse detailhandel jaarlijks zo’n 60 miljoen euro. Dat is een derde van de totale schade door interne fraude. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Wees alert, ook bij het aannemen van nieuwe mensen. Het komt voor dat jongeren bij een winkel solliciteren met de bedoeling om na indiensttreding te frauderen.

Daarnaast kun je collega werkgevers waarschuwen. Zo houden retailers een lijst bij van werknemers die wegens diefstal zijn ontslagen. Er staan zo’n 1.500 mensen op de lijst, die na een jaar of vier weer van de lijst verwijderd worden.

Als werkgever mag je een frauderende werknemer op staande voet ontslaan. Werkgever en werknemer moeten elkaar kunnen vertrouwen. Als dat weg is, is de gezonde werkrelatie ook weg.

Reacties

Plaats een reactie