Gemeenten mogen experimenteren met Participatiewet

Vanaf 1 april krijgen gemeenten meer ruimte met de uitvoering van de Participatiewet. Ze kunnen voorstellen indienen om te experimenteren met de arbeids- en re-integratieverplichtingen en met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid als financiële prikkel. Op 1 april treden het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet en de Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet ein werking. Gemeenten kunnen vanaf dan zich voor het experiment aanmelden bij het Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Initiatiefgemeenten
De gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen zijn al sinds september 2015 in gesprek met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun plannen om te experimenten met de Participatiewet. Deze initiatiefgemeenten krijgen dan ook voorrang en mogen al eerder een verzoek indienen.

Reacties

Plaats een reactie