Trefwoord: SZW

20 miljoen voor loopbaanadviseurs 45-plussers

20-12-2017

Er is maar liefst € 20 miljoen subsidie beschikbaar voor loopbaanadviseurs die (werkende) 45-plussers loopbaanadvies geven en met hen een ontwikkeladvies opstellen. Daar moet voor iedere 45-plusser een ontwikkelplan uit voortkomen waarin staat …

€ 3,5 miljoen voor uitkeringsgerechtigden met psychische klachten

13-09-2017

Staatssecretaris Klijnsma stelt € 3,2 miljoen euro beschikbaar de komende twee jaar om de samenwerking tussen gemeenten, UWV, GGZ en werkgevers te verbeteren. Dit geld is bedoeld om mensen met een psychische aandoening …

Overheid berispt voor schamele prestatie banenplan

12-07-2017

De overheid zorgde in 2016 voor een schamele 3.597 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten en kwam daarmee niet eens in de buurt van zijn doelstelling van 6.500. De marktsector heeft met 18.957 nieuwe banen …

Risico op uitbuiting en onderbetaling steeds groter

28-06-2017

Steeds meer Nederlanders lopen risico op onderbetaling, uitbuiting en te lange werkdagen. Dat past binnen de internationale ontwikkeling dat lonen minder stijgen dan de productiviteit. Er is een constante neiging op de arbeidsmarkt …