Overheid berispt voor schamele prestatie banenplan

De overheid zorgde in 2016 voor een schamele 3.597 nieuwe banen voor arbeidsbeperkten en kwam daarmee niet eens in de buurt van zijn doelstelling van 6.500. De marktsector heeft met 18.957 nieuwe banen zijn doelstelling van 14.000 wel ruimschoots gehaald. Dit betekent dat er geen quotumheffing komt voor de marktsector, maar dat het boetes zal regenen in de overheidssector. Zo bleek afgelopen week uit de tweemeting die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft doorgestuurd naar de Tweede Kamer. Dit moet ervoor zorgen dat ook in de overheidssector een flink aantal nieuwe banen voor arbeidsbeperkten wordt gecreëerd.

Quotumheffing overheidssector maar liefst € 5.000

Het UWV heeft op macroniveau gemeten hoeveel banen erbij zijn gekomen in de markt en bij de overheid. Nu moet nauwkeurig per werkgever worden bepaald hoeveel arbeidsplaatsen hij voor zijn rekening had moeten nemen en of dat is gebeurd. Hierna kan er een boete volgen van 5.000 euro per niet gecreëerde extra arbeidsplaats (van 25,5 uur). Klijnsma zet nu de voorbereidingen in gang die nodig zijn voor het activeren van een quotumregeling voor de overheidssector. Hoe lang dit proces zal duren is niet bekend, zo blijkt uit navraag bij het Ministerie van SZW.

Flex of vast contract voor arbeidsbeperkte?

Om mee te tellen voor de banenafspraak, moet een werkgever een arbeidsbeperkte een contract aanbieden voor 25,5 uur per week. Begeleid jij mensen met een arbeidshandicap naar werk? Stel werkgevers dan op de hoogte dat ook kleinere contracten meetellen, maar dan naar ratio.

Om te voldoen aan het quotum, kan dus gekozen worden voor meerdere arbeidscontracten als het contracten betreft voor minder dan 25,5 uur. Ook tijdelijke contracten en inleenverbanden tellen mee.

Reacties

Plaats een reactie