Weinig gebruik van premiekorting jongeren

Er wordt nog maar weinig gebruikgemaakt van de premiekorting voor werkgevers die het kabinet per 1 juli 2014 heeft ingesteld om werkloze jongeren sneller aan een baan te helpen. Dat liet Mirjam Sterk, de ambassadeur jeugdwerkloosheid, onlangs weten. Hoewel er zo’n 28.000 jongeren in aanmerking komen voor de regeling, hebben werkgevers de korting pas aangevraagd voor ruim 1.000 jongeren.

Premiekorting
Werkgevers krijgen vanaf 1 juli 2014 een premiekorting van 3.500 euro als zij een werkloze jongere in dienst nemen. Dit is een uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord dat de arbeidsmarkt voor jongeren versterkt zal worden met een premiekorting. Het kabinet heeft daarvoor in 2014 een bedrag van 100 miljoen euro vrij gemaakt en in 2015 een bedrag van 200 miljoen euro. Werkgevers maken aanspraak op de premiekorting wanneer zij uitkeringsgerechtigden in dienst nemen die gebruik maken van een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering en tussen de 18 en 27 jaar zijn. Het gaat om nieuwe dienstbetrekkingen vanaf januari 2014 tot en met december 2015 van minimaal zes maanden met een arbeidsduur van tenminste 32 uur.

Reacties

Plaats een reactie