Zieke flexwerker duur geintje

Met het ingaan van de Modernisering ziektewet per 1 januari 2014 is de hoogte Ziektewetpremie (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012) die werkgevers afdragen afhankelijk geworden van het aantal zieke werknemers dat uit dienst gaat. Dat geldt ook voor zieke werknemers met een tijdelijk contract. Komt een werknemer dus in de ziektewet als hij/zij uit dienst gaat, dan stijgt de ziektewetpremie. Komt zo’n ex-werknemer vervolgens daarna in de WGA terecht, dan stijgt ook de WGA-premie voor de werkgever. De financiële verplichting die daaruit voortkomt voor werkgevers kan tot twaalf jaar na beëindiging van het tijdelijke contract doorlopen. Iemand met een jaarinkomen van Euro 30.000 kan bij een maximale duur van de WGA een werkgever Euro 200.000 kosten.

Werkgevers beseffen dit onvoldoende, dat blijkt uit een rondgang langs een aantal arbodienstverleners door branchevereniging OVAL. Uit de praktijk van arbodiensten blijkt dat werkgevers de hoofdlijnen van de wet kennen. ‘Zij zijn beperkt of niet op de hoogte van wat voor (financiële) pijn deze kan veroorzaken. Grotere bedrijven zijn ermee bezig, maar zitten vaak nog in de inventariserende fase. Bij mkb-bedrijven leeft de nieuwe wet niet of nauwelijks’, aldus Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.

Hoewel de nieuwe maatregelen een forse toename van de werkgeversrisico’s betekenen, liggen er ook kansen voor ondernemers in de nieuwe wetgeving. Door het inrichten van een goed preventie-, verzuim-, en re-integratiebeleid heeft de werkgever zelf invloed op de ziektewetpremies.

Reacties

Plaats een reactie