Oudere werkloze in 2015 de dupe

Uit een onderzoek van Divosa, de vereniging voor directeuren van de sociale dienst bij gemeenten, blijkt dat werkloze 55-plussers weinig aandacht krijgen. Slechts 8% van de gemeenten kent aan werkloze 55-plussers hoge prioriteit toe.

Makkelijk plaatsbaar
Neem dan de jongeren tot 27 jaar. Zij krijgen bij 52% van de gemeenten hoge prioriteit.  Of mensen met een kleine beperking. Zij staan volop in de belangstelling. Als op 1 januari 2015 de Participatiewet ingaat, richten gemeenten zich voornamelijk op werklozen die makkelijk aan een baan te helpen zijn.

Geen budget
Het meest gehoorde excuus onder ambtenaren om geen aandacht aan bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden te besteden is “GEEN BUDGET”. Met het geld dat ze hebben willen ze zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen.

Participatiewet
Als op 1 januari de Participatiewet ingaat, zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijstandsgerechtigden, mensen met een arbeidshandicap (oud Wsw) en jonggehandicapten (Wajongers). Dat leidt er toe dat mensen met een klein arbeidshandicap volop in de belangstelling staan. Door de Participatiewet moeten werkgevers de komende jaren 100.000 banen scheppen voor mensen met door een arbeidsbeperking niet zelf het minimumloon kunnen verdienen.

Verdringing
Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW en een van de sprekers op het Divosa-congres sprak zijn zorg uit dat als de economie niet groeit, er weinig uitkeringsgerechtigde de weg naar werk weten te vinden. Als iemand met een arbeidsbeperking nu een baan vindt, leidt dat zonder twijfel tot verdringen op de arbeidsmarkt. Om verdringing tegen te gaan en werk te maken van werk  riep hij het kabinet op om te investeren in grote projecten en  de export te bevorderen.

Jobcarving
Aart van der Gaag ziet de oplossing in jobcarving: eenvoudig werk bij dure arbeidskrachten weghalen en onderbrengen bij werknemers met een arbeidsbeperking. Van der Gaag is ervan overtuigd om hiermee in 2015 6.000 werkplekken te realiseren en in 2016 nog eens 8.000. Als dan de economie dan weer volop draait, verwacht hij dat het inderdaad gaat lukken om in 12 jaar de afgesproken 100.000 banen te realiseren.

En de 55-plussers dan? Die zullen het op eigen kracht moeten doen.

Reacties

Plaats een reactie