Flexwerk leidt tot crimineel gedrag

De flexibele arbeidsmarkt leidt steeds meer tot frauduleus gedrag, met name fraude met gegevens. Dat komt omdat werknemers met tijdelijke contracten minder loyaal zijn aan de werkgever. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar bedrijfscriminaliteit van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

Jongeren
Werknemers die weten dat hun contract niet wordt verlengd zijn eerder geneigd te frauderen, met name jongeren. Daarnaast maken steeds meer vrouwen zich schuldig aan frauduleus gedrag. Hun aandeel is sinds 2007 gestegen van 11% naar 30%.

Vrouwen versus mannen
Dat komt door enerzijds doordat er meer vrouwen zijn gaan werken en anderzijds door de economische crisis. Vrouwen geven aan vooral gedreven te worden door financiële problemen. Zij plegen dan ook hoofdzakelijk fraude met geld, mannen met goederen.

Meest voorkomende vormen van fraude
Gesjoemel met het registreren van uren, het versturen van valse facturen, knoeien met declaraties en het stelen van geheime informatie voor het starten van een eigen bedrijf zijn veel voorkomende gevallen van fraude. Daarnaast stijgt cybercriminaliteit met stip, met name toegang verschaffen tot ICT-systemen om  klantgegevens te stelen voor commerciële doeleinden.

Fraude met data
In organisaties met meer dan 100 werknemers werd vorig jaar veel meer gefraudeerd, zowel met goederen als met geld. Maar het meest gefraudeerd werd met data (het stelen van gegevens). Meer dan 70% van de fraudegevallen had hiermee te maken.

Download hier het volledige rapport:  Hoffmann-fraudeonderzoek.pdf

Reacties

Plaats een reactie