Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Minister Asscher stelt net zoals vorig jaar een Europees subsidiepotje van 20 miljoen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Deze subsidie is bedoeld om werknemers langer aan het werk te houden tot de pensioenleeftijd. U kunt het subsidiebedrag bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of het gezond houden van werknemer. Bedrijven kunnen tussen 19 oktober en 13 november 2015 een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om aanspraak te maken op de subsidie. U kunt maximaal 10.000 euro krijgen. U moet zelf de helft van het subsidiebedrag bijleggen. Meer informatie over duurzaam inzetbaarheid

Reacties

Plaats een reactie