Doelgroepenregister online!

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. UWV beheert dit register. De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 extra banen realiseren. De overheid 25.000.

Via het werkgeversportaal op de site van UWV kunnen werkgevers controleren of een sollicitant of werknemer is opgenomen in het doelgroepenregister.

Reacties

Plaats een reactie