Vergroot sociale zekerheid zzp’ers!

Het aantal zzp’ers in Nederland is de laatste tien jaar met bijna 50% toegenomen. Nederland telt inmiddels 800.000 fulltime zzp’ers en 600.000 parttime zzp’ers. Dat is een stijging van bijna 50% over de laatste tien jaar. Om excessen te voorkomen moet Nederland – volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) – de sociale zekerheid van zzp’ers vergroten.

Sociale opvang en pensioenvoorziening voor zzp’ers
Zzp’ers hebben bijgedragen aan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de daling van de werkloosheid. Ze zijn goedkoper voor werkegevers dan vaste medewerkers omdat ze minder belasting betalen, sociale premies en zelf verantwoordelijk zijn voor hun pensioenopbouw.  Het IMF pleit dan ook niet alleen voor een betere sociale opvang en pensioenvoorziening voor zzp’ers, maar ook voor het verder liberaliseren van de markt voor vaste medewerkers.

Diffuus
De grens tussen zzp-schap en werknemerschap is diffuus. Dat werkt schijnconstructies in de hand en dat leidt tot de noodzaak voor meer toezicht en handhaving. Met het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die de VAR vervangt, hoopt het kabinet de ‘ondernemers’ en ‘schijnzelfstandigen’ beter te kunnen onderscheiden. Ook de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die per 1 juli van kracht is gegaan, is bedoeld om ‘schijnzelfstandigheid’ tegen te gaan.

 

Reacties

Plaats een reactie