Flexwerk is hot, een vaste baan not!

Het mkb is nog altijd zeer terughoudend om vast personeel in dienst te nemen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 300 mkb-bedrijven. 61,5% van de ondervraagde bedrijven verwacht dit jaar te groeien, maar 60,4 procent vindt het aannemen van vast personeel te risicovol. Het aantrekken van flexibele arbeidskrachten vindt 52,3% is de oplossing om de groei van hun onderneming te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van Panelwizard in opdracht van Timing.

Redenen
De redenen die worden aangegeven om flexibele arbeidskrachten aan te trekken zijn:

  • Toenemende behoefte aan meer flexibiliteit
  • De kosten en risico’s van ziekteverzuim
  • De verplichtingen van de Wet werk en zekerheid

De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat mkb’ers belemmeringen ervaren om vast personeel in dienst nemen.

Werving & Selectie
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 68,4% van het mkb de werving en selectie van nieuw personeel zelf doet en niet uitbesteedt en 25% is niet goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving op personeelsgebied.

Wet werk en zekerheid
Vooral de Wet werk en zekerheid krijgt veel kritiek van het mkb. De wet is bedoeld om meer mensen met een flexibel contract aan een vaste baan te helpen, maar het tegendeel is waar. Volgens Paul Haarhuis, commercieel directeur van Timing, is daarmee het bewijs geleverd dat de groei van de werkgelegenheid hieronder lijdt.

Reacties

Plaats een reactie