Daling werkloosheid door afhaken ouderen/jongeren

In oktober is het aantal werklozen onverwacht met 11.000 gedaald. Is dit het herstel van de arbeidsmarkt? Helaas. Steeds meer mensen haken af. Jongeren gaan weer studeren en oudere werklozen wachten op betere tijden. Het werkelijke beeld is dat er in het derde kwartaal 46.000 banen verdwenen. Zorgelijk is ook dat het aantal inactieven toeneemt. Als mensen lang in een uitkeringspositie zitten, is het steeds moeilijker ze weer in beweging te krijgen als straks de economie weer aantrekt.

In oktober is het aantal mensen met een WW-uitkering verder gestegen tot 408.000, 8.000 meer dan afgelopen september en 100.000 meer dan in oktober 2012. In de horeca en landbouw was de stijging van het aantal werklozen het grootst, in het onderwijs daalde het aantal uitkeringen. Voor UWV zijn de laatste twee maanden van het jaar altijd spannend. In november en december is over het algemeen de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden het grootst.

 

Reacties

Plaats een reactie