Aanname personeel beperking lage prioriteit

Het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking heeft nog steeds een zeer lage prioriteit bij werkgevers. Dat blijkt uit het afgelopen dinsdag gepubliceerde tweejaarlijkse onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de opvattingen en het gedrag van werkgevers. De Participatiewet, die volgend jaar ingaat, is erop gericht om binnen 10 jaar 125 duizend reguliere banen voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren. De bevindingen van het SCP laten echter zien dat er nog een lange weg is te gaan voor wat betreft het aan werk helpen van mensen uit de Wajong, de Wet sociale werkvoorziening en de Bijstand.

Reacties

Plaats een reactie