Banenplannen kunnen beloften niet waarmaken

De vele banenplannen die dit jaar zijn gepresenteerd, kunnen hun beloften niet waarmaken. Opgeteld beloven ze minimaal een half miljoen plaatsingen. Daar zijn twee miljoen werklozen voor nodig, veel meer dan er zijn in Nederland. ‘We hebben de hele Benelux nodig om de verwachtingen waar te maken.’ Dat concludeert Aan de slag, het tijdschrift van het Platform Arbeidsmobiliteit. Het blad heeft een inventarisatie gemaakt van de banenplannen die dit jaar zijn gelanceerd. Vrijwel iedere gemeente heeft er een, constateert Aan de slag. Daarnaast zijn er nog sectorspecifieke banenplannen, banenplannen voor speciale doelgroepen en private banenplannen, bijvoorbeeld van vakbonden.

Streefgetallen
De streefgetallen van de uiteenlopende banenplannen zijn hoog, is een andere constatering van het Platform Arbeidsmobiliteit. In Emmen bijvoorbeeld moet de werkloosheid dalen met een derde. Dat betekent dat er tweeduizend werklozen aan een baan geholpen gaan worden. Twente schept duizend banen voor kwetsbare jongeren. Het banenplan voor de zorg belooft extra werkgelegenheid voor tachtigduizend mensen.

Banenplannen hebben wel meer vreemde trekjes, aldus het Platform Arbeidsmobiliteit. Zo ontstaan ze pas als de werkgelegenheid tekenen van herstel vertoont. Ze richten zich bij uitstek op de onderkant van de arbeidsmarkt, waar weinig vraag naar arbeid is. Daarnaast nemen banen af ten faveure van flexconstructies.

Strenge arbeidswetgeving
Evenmin anticiperen banenplannen op een geheel nieuw verschijnsel: het zijn dit keer de zwakkeren die werken, terwijl getalenteerde jongeren werkloos toekijken. Werkgevers zouden het graag andersom zien, maar de strenge arbeidswetgeving verhindert een grootschalige vervanging van personeel.

Toch hebben banenplannen hun nut, concludeert het Platform Arbeidsmobiliteit. Ze fungeren als breekijzer op de arbeidsmarkt. Overheden, vakbonden, instanties en brancheorganisaties gebruiken ze om de druk op werkgevers en werkzoekenden op te voeren. Hierdoor ontstaat beweging in de arbeidsmarkt, en die zet aan tot mobiliteit.

Reacties

Plaats een reactie