400 miljoen nodig voor kwetsbare werkzoekenden

Er is 400 miljoen extra per jaar nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Bestuurders van ruim 200 gemeenten hebben het manifest ondertekend waarin dit voorstel is opgenomen. De wethouders geven hiermee aan dat er dringend maatregelen nodig zijn om mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen, ook in de toekomst. Vanuit de Tweede Kamer is er tot nog toe geen reactie gekomen op het manifest.

Forse bezuiniging vormt belemmering

Gemeenten vinden ze niet de beloofde begeleiding kunnen bieden aan iedereen die onder de Participatiewet valt. De inwerkingtreding in 2015 ging gepaard met een zwaardere taak voor gemeenten en een forse bezuiniging van maar liefst 1,8 miljard euro. Sociale werkplekken moeten sindsdien plaatsmaken voor verplichte beschutte werkplekken, maar de uitstroom verloopt trager dan verwacht en er is onvoldoende budget. Ook de begeleiding van de grote groep voormalige Wajongers voldoet niet aan de norm vanwege geldtekort.

Reacties

Plaats een reactie