Trefwoord: Wajong

400 miljoen nodig voor kwetsbare werkzoekenden

05-04-2017

Er is 400 miljoen extra per jaar nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Bestuurders van ruim 200 gemeenten hebben het manifest ondertekend waarin dit …

Minder uitkeringen voor arbeidsongeschikten

22-09-2016

Uit onderzoek van het CBS blijkt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te zijn gedaald. Daar zijn een aantal verschillende redenen voor. Zo is er uitstroom doordat een grote groep mensen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. …

Psychiatrische aandoening? Hulp bij re-integratie!

31-05-2016

GGZ Nederland en het UWV gaan samenwerken om meer mensen met een psychiatrische aandoening naar werk te begeleiden. Hier wordt 20 miljoen euro subsidie voor beschikbaar gesteld voor een periode van 5 jaar. …

Participatiewet: stand van zaken

11-04-2016

Vanaf januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers in zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties meer banen beschikbaar maken voor mensen met een afstand tot de …

Participatiewet is een feit

02-07-2014

Dinsdag 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) …

AH wil meer Wajongers

23-06-2014

Supermarktketen Albert Heijn wil per 2016 tweeduizend jonge arbeidsgehandicapten aan het werk hebben. Eerder nog hield Albert Heijn het op zeshonderd. Dat maakte het concern afgelopen week bekend. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale …

Veel kritiek op herkeuring Wajongers

13-01-2014

Als het aan het kabinet ligt wordt vanaf januari 2015 begonnen met het driejarige traject om alle 240.000 Wajongers opnieuw te keuren. Wajongers waarbij arbeidsvermogen wordt geconstateerd, raken hun Wajong-uitkering kwijt. Zij belanden …