Trefwoord: banenafspraak

Quotumheffing gedeactiveerd bij voldoende banen voor arbeidsbeperkten

28-02-2018

Als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het quotum voor de banenafspraak gedeactiveerd. Bovendien hoeven werkgevers die niet voldoende banen hebben gecreëerd pas een jaar na de …

Banenafspraak moet drastisch worden hervormd

22-05-2017

Werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben gezamenlijk een tienpuntenplan opgesteld om de banenafspraak te verbeteren. De werkgevers vinden dat instrumenten zoals loonkostensubidie niet tijdelijk moeten zijn, er meer moet worden ingezet op …

Zelf werknemer plaatsen in doelgroepregister zonder UWV

04-01-2017

Sinds 1 januari is de zogenaamde praktijkroute opengesteld in de Participatiewet. Dat betekent dat u niet meer hoeft te wachten op een beoordeling van het UWV of een werknemer in het doelgroepregister valt. …