Wet- en regelgeving

Wab ook nu al effect op contracten

03-07-2019

HR kan nu al rekening houden met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die grotendeels vanaf januari 2020 ingaat. Zo is het vanaf januari 2020 mogelijk om werknemers langer in tijdelijke dienst te …

Nieuwe maatregelen werktoeleiding arbeidsgehandicapten

21-11-2018

Staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel met een uitgebreid pakket aan maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om mensen met een …

Inkoop diensten telt voortaan mee voor banenafspraak

16-10-2018

Banen die extern worden ingekocht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen voortaan ook mee voor de banenafspraak. Hierdoor wordt het onderscheid tussen overheid en marktsector opgeheven. De motie om dit …

PvdA bedenkt zich: sociale werkplaats moet terugkomen

12-09-2018

De Partij van de Arbeid (PvdA) is voortaan toch weer voorstander van heropening van de sociale werkplaatsen. Het vorige kabinet, waarin de PvdA was vertegenwoordigd, had met de nieuw Participatiewet juist besloten tot …

Compensatie transitievergoeding voor zieke medewerkers

18-07-2018

Vanaf 2020 krijgen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie. Afgelopen week ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel van Minister Koolmees van Sociale …

40.000 tot 60.000 online vacatures met leeftijdsonderscheid

18-07-2018

Van de 1,8 miljoen vacatures die in 2017 online zijn gepubliceerd, maakten er veertigduizend tot zestigduizend ten onrechte een onderscheid naar leeftijd. Dit leeftijdsonderscheid is meestal ten nadele van oudere werkzoekenden vanaf 40 …

Driekwart werkgevers niet klaar voor AVG

25-04-2018

Maar liefst 75% van de werkgevers in Nederland zijn op dit moment nog niet voldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. Zo blijkt uit de voorlopige cijfers van het HR Trendonderzoek, het grootste onderzoek …