Eerste Kamer akkoord met uitbreiding geboorteverlof

21-11-2018

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is aangenomen door de Eerste Kamer en zal ingaan per 1 januari 2019. Deze wet zorgt ervoor dat bevallende moeders en hun partners langer verlof krijgen dan …

Nieuwe maatregelen werktoeleiding arbeidsgehandicapten

21-11-2018

Staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel met een uitgebreid pakket aan maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om mensen met een …

Raad van State: nieuwe arbeidsrecht weinig kansrijk

07-11-2018

Alhoewel de ministerraad akkoord is gegaan met een aantal ingrijpende aanpassingen in het ontslagrecht, is de Raad van State (RvS) kritisch. In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan maatregelen die het …

Miljoenen aan boetes uitgedeeld wegens schijnconstructies

07-11-2018

Inspectie SZW heeft de afgelopen jaren 151 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies bij organisaties, waarbij er 61 overtredingen zijn vastgesteld. De overtredingen betreffen onwenselijke constructies in onder meer de 24-uurszorg, werkconstructies met schijnzelfstandigen en …

Gebruik HR-analytics schendt privacy werknemers

07-11-2018

Enkele tientallen Nederlandse organisaties schenden privacyrechten van medewerkers door het verzamelen van data middels algoritmes, zonder dat het personeel hiervan op de hoogte is. Met deze methode van dataverzameling en -analyse, beter bekend …

Aanvraag loonkostenvoordeel versoepeld

24-10-2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) iets versoepeld. Het wordt makkelijker loonkostenvoordeel te krijgen voor een medewerker met een arbeidsbeperking. Op dit moment moet de werkgever de aanvraag al …

Transitievergoeding stijgt naar maximaal € 81.000

24-10-2018

De maximale transitievergoeding die medewerkers na ontslag ontvangen, wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 79.000 naar € 81.000. Deze verhoging is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractlonen. Afgelopen jaar zijn …