Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aan

13-02-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een combinatie van maatregelen die ervoor moet zorgen dat het arbeidsrecht beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. Zo …


Rechter steekt stokje voor ontlopen transitievergoeding met slapend dienstverband

13-02-2019

Een terminaal zieke arts stapte naar de rechter, omdat zijn werkgever weigerde zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en de daarmee gepaard gaande transitievergoeding uit te betalen. De gezondheidsinstelling had de arts twee jaar doorbetaald …

Tweede Kamer buigt zich over nadere regelgeving Wab

13-02-2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de lagere regelgeving van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze zogeheten lagere regelgeving bestaat uit een aantal conceptbesluiten …

Akkoord Europees parlement 10 dagen betaald partnerverlof

30-01-2019

Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over uitbreiding van het betaald partnerverlof. Partners van bevallende vrouwen krijgen tien dagen betaald verlof rond de geboorte. Het loon moet minimaal evenveel zijn als medewerkers …

Quotumheffing niet nakomen banenafspraak uitgesteld tot 2022

30-01-2019

De quotumheffing, een boete voor werkgevers die onvoldoende banen creëren voor arbeidsbeperkten, wordt uitgesteld tot 2022. De quotumheffing is in het leven geroepen, omdat overheidswerkgevers onvoldoende banen hebben gecreëerd voor mensen die vallen …

Maaltijdbezorgers Deliveroo hebben recht op arbeidsovereenkomst

30-01-2019

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers, maar werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. In februari 2018 besloot maaltijddienst Deliveroo om de arbeidsovereenkomsten met de bezorgers niet meer te verlengen, maar voortaan …

Geplande bezuiniging WIA teruggedraaid

16-01-2019

Een aantal geplande maatregelen uit het Regeerakkoord die ervoor moesten zorgen dat medewerkers na ziekte weer sneller zouden terugkeren naar de werkvloer, is teruggedraaid. Zo zou de hoogte van de uitkering en systematiek …