Eerste Kamer akkoord met Wet arbeidsmarkt in balans

05-06-2019

De Eerste Kamer heeft afgelopen week de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Het doel van de Wab is om de verschillen tussen vast en flex te verkleinen. Het grootste punt van kritiek …


Persoonlijk ontwikkelbudget in zicht

05-06-2019

Binnenkort kunnen zowel werkenden als niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Hiertoe wordt de fiscale scholingsaftrek vervangen door het zogeheten STAP-budget, dat staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Ongeveer 100.000 tot 200.000 …

Focus van HR op privacy van korte duur

05-06-2019

Een jaar na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft HR nauwelijks nog oog voor privacy en databeveiliging. Vorig jaar, toen de nieuwe privacywetgeving werd ingevoerd, was dit nog prioriteit nummer …

Ontslag alleen mogelijk bij onweerlegbaar bewijs

05-06-2019

Afvalverwerkingsbedrijf ACW ontsloeg een werknemer wegens het niet nakomen van de door de werkgever opgelegde afspraken. Deze afspraken waren gemaakt omdat de werknemer al eerder de gedragsregels van het bedrijf had overtreden. De …

Focus HR verschuift van werving naar behoud

22-05-2019

Scholing en behoud van huidige medewerkers wordt de topprioriteit van HR in 2020. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de werving van nieuwe medewerkers niet meer op de eerste plaats …

Voorziening transitievergoeding kan niet zomaar

22-05-2019

Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt het recht op een transitievergoeding verder verruimd tot medewerkers met tijdelijke contracten. Voor werkgevers met redelijk wat personeel groeit de kans dan ook dat …

Kritiek Eerste Kamer: uitstel Wab?

22-05-2019

De Eerste Kamer staat kritisch tegenover het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, de wetgeving die de Wet werk en zekerheid moet gaan vervangen per januari 2020. Er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid van …