Focus HR verschuift van werving naar behoud

22-05-2019

Scholing en behoud van huidige medewerkers wordt de topprioriteit van HR in 2020. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de werving van nieuwe medewerkers niet meer op de eerste plaats …


Voorziening transitievergoeding kan niet zomaar

22-05-2019

Met de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wordt het recht op een transitievergoeding verder verruimd tot medewerkers met tijdelijke contracten. Voor werkgevers met redelijk wat personeel groeit de kans dan ook dat …

Kritiek Eerste Kamer: uitstel Wab?

22-05-2019

De Eerste Kamer staat kritisch tegenover het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, de wetgeving die de Wet werk en zekerheid moet gaan vervangen per januari 2020. Er zijn zorgen over de uitvoerbaarheid van …

Hoge Raad buigt zich nogmaals over slapend dienstverband

01-05-2019

De kantonrechter stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden, naar aanleiding van onderling tegengestelde uitspraken. Zo oordeelt de ene rechter wél dat het in dienst houden van zieke werknemers om …

Geslacht belangrijkste grond discriminatie arbeidsmarkt

01-05-2019

In 2018 ontving het College voor de Rechten van de Mens maar liefst 4.583 vragen en meldingen over vermoedelijke discriminatie en mensenrechten. De meeste meldingen betroffen discriminatie vanwege geslacht. Van de 741 vragen …

Steeds minder parttimers willen meer werken

01-05-2019

Het aantal deeltijdwerkers dat meer wil werken neemt gestaag af. In 2014 waren er nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren wilden werken, in 2018 waren dit er slechts 382 duizend. Onderbenutte deeltijdwerkers …

Drempel invullen RI&E moet verlaagd worden

24-04-2019

De drempel voor werkgevers om ervoor te zorgen dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in hun organisatie aanwezig is moet worden verlaagd, zo adviseert de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven aan …