Enorme terugval aantal afspraken Participatiebanen

13-03-2019

In 2018 zijn er in totaal in de marktsector slechts in 23% van de cao’s afspraken gemaakt over Participatiebanen. Dat is een flinke daling vergeleken met het jaar ervoor, in 2017 stond in …

Werkkostenregeling verruimd van 1 januari 2020

13-03-2019

De Werkkostenregeling wordt verruimd, zodat werkgevers tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan medewerkers. Dit wordt mogelijk gemaakt, doordat de vrije ruimte van 1,2% naar 1,7% wordt verhoogd. Deze zogeheten vrije …

Compensatie transitievergoeding zieke medewerkers definitief

04-03-2019

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De …

Aantal arbeidsongevallen wederom gestegen

04-03-2019

Het aantal meldingen van arbeidsongevallen is gestegen van 4.212 in 2017 naar 4.368 in 2018. Ook in 2017 was het aantal arbeidsongevallen gestegen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat dit …

Gelijkwaardig pensioen payrollmedewerker ter internetconsultatie

04-03-2019

De exacte regels die ervoor moeten zorgen dat payrollmedewerkers recht op gelijk pensioen krijgen als medewerkers van de inlener in een gelijkwaardige functie, zijn ter internetconsultatie gepubliceerd. Dit zogeheten Ontwerpbesluit voorwaarden adequate pensioenregeling …

Tweede Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aan

13-02-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet is een combinatie van maatregelen die ervoor moet zorgen dat het arbeidsrecht beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. Zo …

Rechter steekt stokje voor ontlopen transitievergoeding met slapend dienstverband

13-02-2019

Een terminaal zieke arts stapte naar de rechter, omdat zijn werkgever weigerde zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen en de daarmee gepaard gaande transitievergoeding uit te betalen. De gezondheidsinstelling had de arts twee jaar doorbetaald …