Studenten negatief over kansen op de arbeidsmarkt

27-09-2013

Nederlandse jongeren zijn somber over hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van StudentJob, de internationale zusteronderneming van uitzendorganisatie StudentenWerk. 70 procent verwacht moeilijk of geen voltijdbaan te kunnen vinden na …

Transportsector komt met werkgelegenheidsplan

27-09-2013

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector Transport en Logistiek hebben als eerste overeenstemming bereikt over een werkgelegenheidsplan. De komende jaren moeten meer dan tweeduizend jongeren worden opgeleid. Tegelijkertijd wordt het vakmanschap van werkloze …

Veel leugens op de Britse werkvloer

27-09-2013

Bijna 1 op de 3 Britse werknemers (30,4 procent) liegt minstens 1 keer per dag. Managers maken het nog wat bonter: 35,4 procent van hen zegt dagelijks te liegen. Dat blijkt uit onderzoek van …

Niet-westerse vrouwen vaker voltijd in dienst dan autochtone vrouwen

26-09-2013

Niet-westerse vrouwen hebben vaker een voltijdbaan dan autochtone vrouwen. Vooral de tweede generatie niet-westerse allochtone vrouwen werkt full time. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2012 had van de eerste generatie …

Bijstandsontvangers vinden minder vaak werk

24-09-2013

Het aantal bijstandsontvangers dat vorig jaar werk heeft kunnen vinden is gedaald naar 8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2011 telde Nederland 367 duizend personen met een …

Praten over salaris blijft taboe

23-09-2013

De meeste Nederlanders praten liever niet over hun inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van StepStone, gehouden onder 10.000 deelnemers in Europa. Slechts 23 procent van de Nederlandse ondervraagden vertelt openlijk over zijn salaris. Onder …

Bijstandsgerechtigden voelen zich slecht geholpen door gemeenten

20-09-2013

Bijstandsgerechtigden voelen zich slecht geholpen door gemeenten wanneer zij terug willen keren naar de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een FNV-onderzoek dat in handen is gekomen van nu.nl. In het rapport ‘Beter zicht op …