Matchen die persoonlijkheden op uw afdeling wel?

Onlangs kreeg ik een telefoontje van een bevriend hoofdredacteur van een van de landelijke dagbladen. ‘Kun je onze afdeling eens komen doorlichten?’ En ja, hij wist dat ik externe accountant noch rechercheur fraudebestrijding was. ‘Maar dat bedoel ik ook niet, ik wil dat je eens komt kijken naar al die verschillende persoonlijkheden op onze afdeling. Dat matcht namelijk niet.’ Klopt deze aanname eigenlijk wel?

Dat verschillende persoonlijkheden nooit een goed team vormen is een veelgemaakte inschattingsfout. Een team functioneert precies zoals het dient te functioneren, binnen zijn eigen sociale context. Een team kent een balans van geven en nemen en is altijd weer een onderdeel van een groter systeem. Alle individuen binnen het team vervullen een rol die ten dienste staat van het team en vertonen gedrag dat hiervoor noodzakelijk is.

De kracht van een sociale omgeving is altijd groter is dan de kracht van het individu. Dus waarom zouden we dan zo’n waarde hechten aan het individuele gedrag? Het is effectiever je te richten op de dynamiek en beweging binnen het team die individueel gedrag beïnvloeden.

Voor uw organisatie, afdeling of team geldt precies hetzelfde. Door te eenzijdig te focussen op gedrag of persoonlijkheid, zien we niet dat gedrag dat onderhevig is aan de groepsdynamiek. U gedraagt zich hoogstwaarschijnlijk ook anders in uw rol als kind van uw ouders dan in uw rol als vader of moeder van uw eigen kind.

Niet-matchende persoonlijkheden en tegenstrijdige belangen mogen er zijn. Ze matchen wellicht niet, maar clashen doen ze ook niet. Vraag uzelf steeds af wat uw eigen belang is. Als u uw belang kent, heeft u een grote kans dat u uw rol binnen de groep herkent. En dat verhoogt de kans op het succesvol managen van al die ogenschijnlijk tegenstijdige karakters.

Hoe het afliep met de vraag van de bevriende hoofdredacteur? Toen ik hem wees op datgene wat hijzelf allang wist, maar wat blijkbaar nog even herhaald moest worden, wist hij het enige echte antwoord. Goede samenwerking in een team van journalisten is ondergeschikt aan de vrije rol van objectieve waarheidsvinding. En bij die vrije rol hoort dat je bent wie je bent, of dat de ander nou past of niet.

Reacties

Plaats een reactie