Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in 2014 verder verbeterd

04-03-2015

Uit het kwartaaloverzicht van het CBS blijkt dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2014 verder is gestegen. Ten opzichte van hey derde kwartaal 2014 kwamen er 42 duizend banen bij, .de …

Dynamiek Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe

20-02-2015

Meer vacatures, met name voor flexibele arbeid (+30%) en meer mensen die in de tweede helft van 2014 een baan vonden (57.000), kortom, de Nederlandse arbeidsmarkt komt weer langzaam in beweging. Het zoeken …

WW-kas heeft een tekort van ruim 11 miljard

06-02-2015

De verwachte banengroei en de daling van het aantal WW-uitkeringen levert het UWV een financiële meevaller op van bijna een half miljard euro. Toch loopt het tekort van het UWV op met een …

UWV verwacht groei aantal banen

04-02-2015

Door de aantrekkende economie gaat het UWV in 2015 uit van een banengroei van 0,4% (15.000 banen). Hierdoor zullen de totale uitkeringslasten dalen met 497 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse arbeidsmarktprognose …

Trends op de arbeidsmarkt in 2015

23-01-2015

Wat zijn de trends op de arbeidsmarkt in 2015? Online assessements, nog meer zelfstandigen, grotere inkomensverschillen en een toename van de werkgelegenheid, maar geen daling van de werkloosheid. Online assessements De sollicitatiebrief met …

Werkloosheid Eurozone blijft hoog

21-01-2015

De werkloosheid is wereldwijd uit op 5,6%.  Dat is gelijk aan het niveau van 2007, het jaar voor de crisis uitbrak. Europa blijft met 11,5% ver achter. Dat komt vooral door de hoge …

Moderne cao ten koste van oudere werknemer

19-01-2015

De crisis, globalisering en ict-ontwikkelingen hebben voor grote veranderingen gezorgd, maar niet in de arbeidsvoorwaarden. Hoog tijd om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Volgens Harry Kraats, directeur van werkgeversvereniging AWVN, moeten we durven versoberen …