Trefwoord: arbeidsgehandicapt

Helft werkgevers wil geen arbeidsbeperkte in dienst

25-10-2017

Slechts 11 procent van de Nederlandse werkgevers denkt de komende twee jaar (meer) mensen met een gezondheidsbeperking in dienst te nemen. Maar liefst de helft van de organisaties wil dit niet. De belangrijkste …

Boetes quotumregeling pas volgend jaar

26-07-2017

Alhoewel de overheidssector afgelopen jaar onvoldoende banen gecreëerd heeft voor arbeidsbeperkten, laten de boetes nog even op zich wachten. Over 2016 worden geen heffingen opgelegd omdat de quotumregeling nog niet is geactiveerd. Overheidswerkgevers …

Toch geen 400 miljoen voor kwetsbare werkzoekenden

03-05-2017

Voorlopig wordt er geen extra budget vrijgemaakt voor de kwetsbare werkzoekenden. Bestuurders van 200 gemeenten gaven onlangs in een manifest aan dat er maar liefst 400 miljoen extra per jaar nodig is om …

Onvoldoende banen voor iedereen

19-04-2017

Maatschappelijk uitsluiting dreigt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid in Nederland neemt niet genoeg toe om iedereen die kan en wil werken een baan te bieden. Met name de …

Aantal banen voor arbeidsgehandicapten gedaald in plaats van gestegen

22-03-2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stelt de situatie voor arbeidsgehandicapten te rooskleurig voor. De banendoelstelling voor mensen met een arbeidshandicap zou ruimschoots zijn gehaald in het derde kwartaal van 2016. Nu blijkt dat die cijfers …

UWV betaalt loon zieke werknemer met beperking

04-01-2017

Met ingang van het nieuwe jaar hoeft een werkgever nooit meer loon door te betalen voor zieke werknemers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister. Tot nu toe was er een zogenaamde no-risk polis …

Financieel voordeel met meer mobiliteit

18-11-2016

Er zijn veel financiële middelen die werkgevers kunnen aanspreken voor het in dienst nemen en houden van arbeidsgehandicapten. Als mobiliteitsprofessionals is het essentieel te weten welke verschillende regelingen er zijn. De Programmaraad heeft …