Remotie: de nieuwe promotie?

Het aantal jaren dat we moeten werken is flink opgerekt. Werknemers moeten minimaal vijfenveertig jaar actief zijn op de arbeidsmarkt. Iedere medewerker zal ook de stabilisatie- en seniorfase van het leven, vanaf 40/45 jaar, werkend moeten doorkomen. Natuurlijk is het al eerder aanpezen, de term spitsuurfase is niet voor niets in het leven geroepen. Menig werkende heeft een dubbele baan omdat hij/zij thuis ook nog het één en ander te verhapstukken heeft.

Een ander feit is dat de fysieke belastbaarheid met het klimmen der jaren afneemt. De verhouding tussen de mentale belastbaarheid en belasting van medewerkers kan in disbalans raken. Is een stapje terug voor oudere medewerkers niet één van de manieren om mensen langer gezond te laten doorwerken? Het rapport Doorwerken en gezondheid van de RVZ (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg) breekt een lans om het gesprek over langer werken te benaderen vanuit de levensloop. Zij stelt dat werkenden op verschillende momenten in hun leven verschillende soorten behoeften hebben en dus ook andere ondersteuning nodig hebben.

In dat licht is een stap terug in functie en salaris een optie. Waarom zou je in het spitsuur van je leven niet even een pas op de plaats maken? En waarom aan het eind van je loopbaan in één keer van alles naar niets gaan, in plaats van langzaam af te bouwen?

Als we voortborduren op een stapje terug doen aan het einde van de loopbaan, waarom dan niet vrijwillig met (oudere) medewerkers praten over de mogelijkheden van een andere functie? Daarbij moet niet worden uitgegaan van wat de medewerker níet meer kan, maar juist waar hij goed in is en waarin hij jongere collega’s kan coachen. Die kwaliteiten liggen vaak op het vlak van sociale vaardigheden en mentorschap. Investeren in doorontwikkeling, loopbaanombuiging en functieroulatie van oudere medewerkers biedt kansen voor goede en kosteneffectieve inzetbaarheid van oudere medewerkers.

In sommige organisaties is het woord remotie gemeengoed. Als daar iemand een stap terug doet, is dat een stap vooruit. De persoon in kwestie ervaart meer levenskwaliteit, minder zorgen en krijgt binnen de organisatie een podium om dat aan de collega´s mede te delen. Promotie of remotie, stijgen of dalen, het is maar hoe je dat bekijkt.

Organisaties en functies veranderen continu en dat geldt in zekere mate ook voor de behoeften, interesses of capaciteiten van medewerkers. Dan kan het voorkomen dat de medewerker zich niet meer senang voelt in zijn functie. De ‘klik’ die er jarenlang was, is er niet meer. Ook kan het zijn dat de medewerker niet meer die toegevoegde waarde biedt, die van de functiehouder wordt verwacht.

Veranderende functie-eisen of persoonlijke ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers toe zijn aan een andere functie. Meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het volgen van een opleiding of bijvoorbeeld een buitenlands avontuur kunnen een oplossing bieden. Aan demotie wordt helaas niet snel gedacht, en onterecht: er zijn zeker perioden dat medewerkers juist toe zijn aan een stapje terug op het werk.

Reacties

Plaats een reactie